Wat doen wij?

Samenkomen om te praten over wat er leeft op school (3 ouderraden, 1 oudercafé, 1 nieuwjaarsdrink en 1 ontbijt)

Organisatie van en genieten en plezier maken tijdens allerlei leuke activiteiten

Ondersteuning van de school op allerlei vlakken (Sint, dag van de leerkracht, digi-borden, turnmateriaal, avonturenpad, …)

Deelnemen aan werkgroepen (verkeer, Joker Troef, …)

Ondersteuning en organisatie klasouderwerking

Communicatie door, naar en tussen ouders